Shadaqoh donor darah

Donor darah merupakan salah satu sadaqoh terbaik kepada seseorang.

sumber : http://www.qaradawi.net/new/all-fatawa/5512-2011-12-05-06-21-35&Itemid=569

Penerjemah : Wandi Bustami, Lc

 

Keras bukan pada tempatnya

Rasullah saw selalu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bersikap lemah lembut dan sopan kepada sesama. Rasulullah saw melarang bersikap keras yang bukan pada tempatnya. Suatu ketika Rasulullah saw mengutus Muaz bin jabal ke Yaman dalam rangka mendakwahkan risalah tauhid.

Sumber : http://www.qaradawi.net/new/articles/7554-2014-11-22-06-13-14&Itemid=569

Penerjemah : Wandi Bustami, Lc

1 2 3 25