Malaikat dan orang-orang beriman

Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak memiliki hawa nafsu layaknya manusia. Mereka tidak beranak, beristri, makan, minum, tidur dan main-main. Mereka diciptakan khusus untuk beribadah, tidak satu pun dari mereka melanggar perintah Allah swt. Mereka telah dijamin masuk syurga. (more…)

Ujian Keimanan

qutb1Dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Setiap manusia yang pernah lahir  pasti pernah merasakannya. Ujian yang diberikan kepada mereka berbanding lurus dengan kualitas iman yang dimiliki. Misal, ujian para nabi dan rasul tidak sama  dengan para wali. Ujian para wali tidak sama dengan orang awam. Semakin tinggi atau rendah keimanan seorang hamba maka sebesar itu pula ujian yang dihadapi. (more…)

Akhlak Mulia – Zuhud (Bagian ke tiga)

zuhudZuhud diambil dari akar kata (zahida-yazhadu-zuhdan) bermakna meninggalkan sesuatu karena dianggap hina[1].

Zuhud menurut terminologi adalah mengeluarkan kecintaan dan semangat terhadap dunia dari hati seorang hamba, sehingga jadilah dunia itu hanya di tangannya sedangkan kecintaan Allah dan negeri akhirat ada di dalam hatinya. (more…)

Akhlak Mulia – JUJUR

say no to liaJujur dalam bahasa arab adalah (ash-shidqu). Ash-shidqu memilik akar kata (shadaqo-yasduqu-shidqon) berarti percaya, jujur dan benar. Orang yang jujur disebut ash-shidqu.

Jujur menurut terminologi ialah sikap mental dan moral yang mengedepankan kebenaran, kesungguhan, keterusterangan, dan ketulusan. (more…)

Akhal Mulia – Bersyukur

syukurSyukur diambil dari akar kata (syakara-yasykuru-syukron) berarti berterima kasih atau pujian. Syukur menurut terminologi adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmat-Nya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan melalui perbuatan. (more…)

1 2 3 41